ЗНО

Головна » ЗНО   

 

Додаток до наказу №138 від 25.10.2019 р.

 

 

План заходів Зозулинецького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Козятинського району щодо покращення результатів ЗНО-2020  

 

№ з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Захід, запланований у закладі ЗСО

Дата/терміни проведення заходу

Очікувані результати від заходу

1

Зозулинецький загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»

Ознайомлення з нормативними документами щодо організації та проведення ЗНО у 2020 році.

Постійно

Підвищення компетентності педагогів щодо організації підготовки учнів до ЗНО

2

Нарада при директорові «Підсумки ЗНО – 2019 р.», «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників у 2020році». Обговорення заходів по підготовці до ЗНО-2020

Жовтень 2019 року

3

Ознайомлення з програмами ЗНО - 2020

 жовтень 2019

4

Анкетування учнів 11 класу щодо вибору предметів на ЗНО.

жовтень 2019

5

Підготовка наказу про відповідального у ЗНВК за участь учнів у ЗНО – 2020.

Жовтень 2019

 

 

 

 

 

Інформування учасників освітнього процесу із проведенням підготовки до ЗНО

6

Розміщення на сайті ЗНВК заходів щодо організації покращення результатів ЗНО – 2020.

13.11.19р.

7

Оформлення куточків «ЗНО-20120»

упродовж навчального року

8

Контроль за складанням планів підготовки до ЗНО по предметах для кожного учня

До 12.11.2019р.

Забезпечення  організації якісної підготовки до ЗНО

9

Контроль за проведенням у ЗНВК батьківських зборів по роз’ясненню особливостей проведення ЗНО у 20220 році, реєстрації учнів на ЗНО.

Листопад-грудень 2019року

Інформування    батьків та учасників освітнього процесу із особливостями ЗНО 2020

10

Контроль за реєстрацією випускників на ЗНО 2020.

Лютий Березень 2019

Забезпечення  участі учнів у ЗНО та пробному ЗНО 2020

11

Контроль за реєстрацією випускників на пробне ЗНО-2020.

Січень 2020

12

Пробні ЗНО по тестах минулих років для випускників.

Лютий 2020 

Оцінювання можливостей учнів при проходженні ЗНО

13

Контроль за участю учнів у пробному ЗНО-2020.

В межах строків, визначених УЦОЯО

Планування  та проведення корекційної роботи з учасниками ЗНО

14

Анкетування учнів після проведення пробного ЗНО. Аналіз результатів анкетування учнів і розробка рекомендацій для вчителів-предметників.

Квітень 2018р.

15

Психологічний практикум для вчителів 11 класу «Засоби ефективної співпраці з учнями»

Березень 2020р.

Підвищення ефективності співпраці учителів з учнями

16

Тренінг «Підготовка старшокласників до проходження ЗНО»

Квітень 2020р.

17

Участь у районних інструктивно-методичних семінарах для педагогів з предметів, що виносяться на ЗНО у 2020 році.

Згідно графіка

Підвищення якості роботи учителів по підготовці учнів до ЗНО

18

Засідання методичних обєднань вчителів – предметників по роз’ясненню особливостей тестових завдань ЗНО- 2020.

Грудень 2019року

Підвищення компетентності  вчителів щодо підготовки учнів до ЗНО

19

Вжити заходів щодо вдосконалення роботи методичних об’єднань учителів – предметників щодо поширення кращого досвіду підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

Постійно

20

Організація додаткових занять, консультацій щодо підготовки учнів 11-х класів до складання ЗНО

Вересень 2019-квітень 2020 р.р.

Забезпечення консультативної допомоги учням при підготовці до ЗНО

21

Посилення контролю за якістю виконання домашніх завдань.

Постійно

Забезпечення підготовки учнів до ЗНО під час проведення навчальних занять

22

Використовувати форми завдань зовнішнього незалежного оцінювання під час проведення уроків.

Постійно

23

Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу, під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні підсумкові тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання та в позаурочний час          ( проведення індиві-дуально-групових занять для підготовки учнів до ЗНО).

Постійно

24

Нарада «Аналіз результатів ЗНО»

Питання для обговорення:

1.Аналіз якості підготовки випускників до ЗНО.

2. Порівняльний аналіз річного оцінювання з результатами ЗНО.

3. Рівень професійної компетентності педагогів з питань підготовки випускників до ЗНО.

Червень 2020р.

Оцінка рівня якості підготовки  випускників  до ЗНО та професійної компетентності педагогів з питань підготовки до ЗНО.